Sentire

   Praktijk voor emotioneel lichaamswerk, opvoedingsondersteuning en zingeving

 

 

 

 

 

 

© 2015

 

 

 

Opvoedingsondersteuning

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdat elk kind mag onwikkelen wat in wil aanwezig is ...
Opdat elk kind weer helemaal kind mag zijn ...
Opdat elke volwassene het gekwetste kind in zichzelf herkent, het kind in zichzelf weer vindt en mag groeien in volwassenheid en ouderschap.

 

 

 

 

De ontwikkeling van kinderen naar volwassenheid verloopt in cyclussen van 7 levensjaren. Ook het prenatale leven is een periode vol indrukken en ervaringen.

Baby's hebben een groot hoofd, in vergelijking met de rest van hun lichaam. Tijdens de eerste levensjaren heeft het kind al zijn energie nodig om zijn lichaam te laten groeien, te 'aarden', met zijn twee voeten op de grond gaan staan, aankomen op deze aarde, in deze mensenwereld. Totaal afhankelijk, spreken zij met hun lichaam. Ze drukken zich uit via beweging, ademhaling en geluid. Zij hebben het vermogen tot overgave en helemaal verbonden te zijn in het hier en nu. Kinderen zijn levenslustig, hebben een sterke wil en ze voelen. Ze kennen geen taboe's of culturele bepaaldheden. Het is belangrijk dat ze vertrouwen krijgen in dit willen en voelen als basis voor hun verdere leven zodat ze niet van zichzelf vervreemden. Vanuit dit willen en voelen, zullen zij ook kennis verwerven en tot zich nemen. Ook de ademhaling van het kind volgt een natuurlijk ritme doorheen deze levensloop. Deze verschilt naargelang de leeftijdsfase in ritme en frequentie.

In de eerste levensjaren voelen zij zich geheel verbonden met het universum, de kosmos, ze ervaren zichzelf niet als een afzonderlijk 'ik', daarna ontwikkelen ze hun eigen 'ik' en voelen ze zich het middelpunt van de wereld, en in het volgende stadium ontdekken ze 'de ander' en gaan ze relaties aan, echt samen spelen, leren rekening houden met elkaar.

Deze ontwikkeling botst vaak met de verwachtingen van ouders, verlangen van ouders naar controle en beheersing of eigen dromen voor het kind.

Om gezond op te groeien heeft het kind 5 basisrechten (naar de woorden van Geert Coillie , mede-grondlegger van de methodiek 'emotioneel lichaamswerk' en vormgever van de opleiding integratieve massage):

• het recht om te bestaan
• het recht om gekoesterd te worden en liefdevol aangeraakt
• het recht om een eigen ik te ontwikkelen
• het recht op onvoorwaardelijke steun en hulp in het aanleren van de dingen des levens (levenskunst)
• het recht om hart en seksualiteit met elkaar te verbinden

Hoe voeden we onze kinderen in deze basisrechten? Welke tijd krijgt het kleine kind om zich te verbinden met een handeling, een gedachte, een gevoel? Welke beelden geven wij onze kinderen mee?

Hoe vrij zijn wij volwassenen in het horen, zien, uiten van angst, boosheid, verdriet, en vreugde, onze vier basisemoties? Wat betekent een volwassenen manier van omgaan met emoties? Hoe is het gesteld met onze speelsheid, ons grenzenstellend vermogen, onze eigen seksualiteit? En wat betekent dit in onze omgang met kinderen en respect voor lichamelijke integriteit?

Als volwassenen zijn we gekwetst in één of meer van deze basisrechten. We dragen allemaal een gekwetst kind in ons. Vaak is dit onbewust. Alsof er een masker over ons ware zelf ligt, maar waarvan we niet meer weten dat het een masker is. Doorheen deze kwetsing, zijn we als volwassenen vaak de taal van kinderen vergeten en het contact met ons eigen lichaam verloren. Opnieuw gaan luisteren naar onze eigen lichaamstaal, opent de wegen naar het kind in onszelf en onze eigen kinderen. Achter de pijn die we daarin tegenkomen, ligt ook de vergeving.

Graag wil ik het verhaal delen van Toon Tellegheen over de dieren en hun pijn. Verhaal: de dieren en hun pijn.Vaak schuilt er ook vele wijsheid in uitspraken of gedrag van kinderen, kunnen we als volwassenen veel van kinderen leren.

Enkele anekdotes:

Ondernemerschap bij kleuters ↓

Liefde bij kleuters. ↓

Dromen. ↓

 

 

 

'Een kind heeft niet het bewust-zijn van een volwassene.
Volwassenen die kinderen benaderen alsof het mini-volwassenen zijn,
zijn niet volwassen.'